Czcionka:
Kontrast:
Kwiecień
Nowelizacja konstytucji PRL i realizacja postanowień obrad Okrągłego Stołu
7 kwietnia 1989
W ślad za ustaleniami „okrągłego stołu” Sejm PRL uchwalił zmianę konstytucji.  
czytaj więcej
Kwiecień
Przywrócenie 3 maja, rozwiązanie SB i powstanie Policji
6 kwietnia 1990
Sejm RP przywrócił święto państwowe w dniu 3 maj, zniósł zaś święto w dniu 22 lipca. Rozwiązana została SB (przekształcona w Urząd Ochrony Państwa). Z MO powstała Policja.  
czytaj więcej
Kwiecień
Nowelizacja Konstytucji
19 kwietnia 1991
Nowelizacja Konstytucji.
czytaj więcej
Na skróty