Czcionka:
Kontrast:
Historia projektu

Historię projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” piszą archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealia oraz instytucje i podmioty, które gromadzą u siebie te pierwsze. 

  

Początków można dopatrywać się w Archiwum Senatu, gdzie już w 1991 roku zabezpieczono świadectwa historii doby transformacji. 

 

W 2010 roku Kancelaria Senatu i Kancelaria Prezydenta RP powołała projekt o nazwie „Archiwa Przełomu 1989–1991”. Od tego momentu na historię projektu składają się działania oparte na współpracy i partnerstwie dwóch Kancelarii i dwóch Archiwów – Archiwum Prezydenta RP i Archiwum Senatu.

 

Obecnie historię projektu tworzą instytucje i świadkowie transformacji z całej Polski, udostępniający w ramach projektu zbiory i informacje na temat przełomu, tworząc centralne repozytorium pamięci o latach 1989–1991.

 

Twórzmy razem historię dla kolejnych pokoleń.

 

Na skróty