Czcionka:
Kontrast:
7 czerwca 1990 rok
32 posiedzenie Sejmu

 

Odbyło się 32 posiedzenie Sejmu, na którym przyjęto m.in. uchwałę w sprawie odwołania wicepre­miera i ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka oraz ministra obrony narodo­wej Floriana Siwickiego.

 

Źródło informacji: www.dokumenty-przelomu.pl, 6 września 2016 r.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty