Czcionka:
Kontrast:
1 marca 1991 rok
Brak zgody Senatu na powołanie Wiesławy Ziółkowskiej na prezesa NIK.

 

Niewyrażenie zgody przez Senat na powołanie Wiesławy Ziółkowskiej na prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty