Czcionka:
Kontrast:
18 stycznia 1991 rok
Decyzja ZRM NSZZ „S” o udzielenie pomocy dla Litwy oraz prośba do prezydenta i rządu o kontrolę nad wykonywaniem zapisów ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń

 

Zarząd Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” podjął decyzję o przekazaniu 10 mln zł na pomoc dla Litwy. Zarząd zwrócił się do prezydenta i rządu o przeprowadzenie kontroli nad wykonywaniem zapisów ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń. Zarząd zobowiązał KK do powołania ekspertów do zbadania poprawności merytorycznej szacowania wzrostu płac przez agendy rządowe.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty