Czcionka:
Kontrast:
18 czerwca 1989 rok
Druga tura wyborów

 

Druga tura wyborów. Z wyjątkiem jednego – wszyscy kandydaci „Solidarności” na senatorów wygrali wybory w swoich okręgach. W rezultacie wyborów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” wprowadziła do parlamentu 161 posłów i 99 senatorów, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 173 posłów, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe – 76, Stronnictwo Demokratyczne – 27, PAX – 10, Unia Chrześcijańsko-Społeczna – 8, Polski Związek Katolicko-Społeczny – 5. Frekwencja w drugiej turze wynosiła 26%.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty