Czcionka:
Kontrast:
25 października 1990 rok
Głosowanie w sprawie ordynacji wyborczej

 

Głosowanie nad wnioskiem posła Stefana Niesiołowskiego dotyczącym typu przyszłej ordynacji wyborczej (mieszana lub proporcjonalna). Sejm opowiada się za ordynacją proporcjonalną.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty