Czcionka:
Kontrast:
6 lutego 1990 rok
Inauguracyjne posiedzenie Komisji Konstytucyjnej

 

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Konstytucyjnej.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty