Czcionka:
Kontrast:
28 stycznia 1991 rok
Jacek Saryusz-Wolski pełnomocnikiem rządu ds. integracji europejskiej oraz pomocy zagranicznej

 

Powołanie Jacka Saryusz-Wolskiego na nowo utworzone stanowisko pełnomocnika ds. integracji europejskiej oraz pomocy zagranicznej.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty