Czcionka:
Kontrast:
24 października 1991 rok
Komisja Konstytucyjna przedstawia poprawiony projekt Konstytucji RP

 

Senat przyjmuje projekt i postawia przekazać go parlamentowi następnej kadencji.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty