Czcionka:
Kontrast:
1 marca 1990 rok
Manifestacje pod hasłem „Nie chcemy drugiej Jałty”

 

W Krakowie i Nowym Sączu odbyły się manifestacje pod hasłem „Nie chcemy drugiej Jałty”.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty