Czcionka:
Kontrast:
7 września 1990 rok
Nota rządowa w sprawie rokowań wycofania wojsk ZSRR z Polski

 

Oficjalna nota rządu w sprawie rozpoczęcia rokowań na temat wycofania wojska radzieckich z Polski.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty