Czcionka:
Kontrast:
19 stycznia 1990 rok
Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

 

Wprowadzono zakaz łączenia funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego także z mandatem senatora. Przyznano prawo występowania z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego: Prezydium Senatu, komisjom Senatu albo grupie 30 senatorów. Przewodniczący komisji senackich uzyskali możliwość brania udziału w zgromadzeniu ogólnym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto Trybunał Konstytucyjny ma obowiązek przedstawiania Senatowi informacji o istotnych problemach wynikających ze swojej działalności i orzecznictwa.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty