Czcionka:
Kontrast:
21 czerwca 1990 rok
Odrzucenie ustawy o ochronie mienia ogólnonarodowego

 

Przyjęcie propozycji Senatu odrzucenia ustawy o ochronie mienia ogólnonarodowego w procesie przekształceń form własności.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty