Czcionka:
Kontrast:
27 września 1991 rok
Odrzucenie ustawy o przekazaniu elektromagnetycznych sieci przesyłowych

 

Przyjęcie propozycji Senatu odrzucenia ustawy o przekazaniu elektromagnetycznych sieci przesyłowych.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty