Czcionka:
Kontrast:
11 lipca 1990 rok
Ogólnopolska akcja protestacyjna

 

Miała miejsce ogólnopolska akcja protestacyjna zorganizowana przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność", w skutek której pojawiła się dwugodzinna blokada dróg.

 

Źródło informacji: www.dokumenty-przelomu.pl, 6 września 2016 r.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty