Czcionka:
Kontrast:
11 stycznia 1991 rok
Oświadczenie Senatu w sprawie sytuacji na Litwie

 

W związku z zajmowaniem przez radzieckie jednostki wojskowe gmachów użyteczności publicznej i państwowej w Wilnie Senat oczekuje od najwyższych władz ZSRR „dotrzymania składanych deklaracji o stworzeniu pokojowych warunków do decydowania przez narody o swoim bycie politycznym”. Senat potwierdza swoje zdecydowane stanowisko o prawie Litwinów i innych narodów do wolności.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty