Czcionka:
Kontrast:
6 grudnia 1991 rok
Pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy konstytucyjnej

 

Obejmowało ono powoływanie i odwoływanie rządu oraz innych zmian dotyczących najważniejszych organów państwa wniesionego do Sejmu w listopadzie 1991 r.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty