Czcionka:
Kontrast:
25 stycznia 1991 rok
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o ochronie życia poczętego

 

Sejm odrzuca wniosek Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej o odrzucenie projektu w całości i decyduje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektu ustawy. Początek burzliwej debaty w mediach.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty