Czcionka:
Kontrast:
25 listopada 1991 rok
Pierwsze posiedzenie Sejmu I kadencji, wybór marszałka i wicemarszałków

 

Mandaty zdobyli: Unia Demokratyczna (61), Sojusz Lewicy Demokratycznej (60), Wyborcza Akcja Katolicka (49), Polskie Stronnictwo Ludowe (48), Konferencja Polski Niepodległej (45), Porozumienie Obywatelskie Centrum (44), Kongres Liberalno-Demokratyczny (37), Porozumienie Ludowe (28), Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (27), Polska Partia Przyjaciół Piwa (16), Mniejszość Niemiecka (7), Chrześcijańska Demokracja (7), Polski Związek Zachodni (4), Unia Polityki Realnej (3), Partia „X” (3), Ruch Autonomii Śląska (2). Po 1 mandacie zdobyli: Stronnictwo Demokratyczne, Ruch Demokratyczno-Społeczny, Unia Wielkopolan, Jedność Ludowa „Wielkopolsce i Polsce”, Solidarność’80”, Ludowe Porozumienie Wyborcze „Piast”, Komitet Wyborczy Prawosławnych, Krakowska Koalicja „Solidarni z Prezydentem”, Związek Podhalan, Sojusz Kobiet przeciw Trudnościom Życia.Wybór Wiesława Chrzanowskiego (Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe) na marszałka oraz Henryka Baki (Porozumienie Ludowe), Andrzeja Kerna (Porozumienie Centrum), Jacka Kurczewskiego (Kongres Liberalno-Demokratyczny), Dariusza Wójcika (Konfederacja Polski Niepodległej) i Józefa Zycha (Polskie Stronnictwo Ludowe) na wicemarszałków.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty