Czcionka:
Kontrast:
2 grudnia 1991 rok
Polska uznaje niepodległość Ukrainy

 

Polska jako pierwsza na świecie uznaje niepodległość Ukrainy.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty