Czcionka:
Kontrast:
2 marca 1990 rok
Posiedzenie ZRM NSZZ „S”

 

Odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w trakcie którego rozmawiano na temat działalności Funduszu Gospodarczego oraz ustalono zasady powoływania i funkcjonowania delegatur ZR.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty