Czcionka:
Kontrast:
23 maja 1991 rok
Poświęcenie nowej Sali Senatu

 

Uroczyste poświęcenie nowej Sali posiedzeń Senatu.

 

 

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014; Zamieszczona fotografia pochodzi z zasobu Archiwum Senatu - sygn. F84.02
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty