Czcionka:
Kontrast:
20 grudnia 1990 rok
Powołano KRUS

 

Uchwalenie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Powołano Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty