Czcionka:
Kontrast:
16 lipca 1990 rok
Powstanie Ruchu Obywatelskiego – Akcja Demokratyczna

 

Zawiązany z inicjatywy Zbigniewa Bujaka i Władysława Frasyniuka. Ruch Obywatelski – Akcja Demokratyczna popiera Tadeusza Mazowieckiego. Rozpad obozu solidarnościowego.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty