Czcionka:
Kontrast:
17 lipca 1989 rok
Przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską

 

Na mocy decyzji Sejmu zostały przywrócone stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską i Stolicą Apostolską, zerwanych w 1945 r.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005; Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty