Czcionka:
Kontrast:
27 lutego 1990 rok
Przywrócenie stosunków dyplomatycznych z Izraelem

 

Zerwane w 1967 r. stosunki dyplomatyczne z Izraelem wznowiono.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty