Czcionka:
Kontrast:
7 lipca 1991 rok
Ratyfikacja przez prezydenta Konwencji o prawach dziecka

 

Ratyfikacja przez prezydenta Konwencji o prawach dziecka z zastrzeżeniem strony polskiej.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty