Czcionka:
Kontrast:
28 stycznia 1991 rok
Regionalna Sekcja Budowlanych NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska wydała oświadczenie dotyczące sytuacji branży budowlanej w Polsce

 

Regionalna Sekcja Budowlanych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Małopolska wydała oświadczenie dotyczące sytuacji branży budowlanej w Polsce: „[…] Biorąc pod uwagę przede wszystkim aspekt społeczny zachodzących procesów prywatyzacyjnych, żądamy wydania szczegółowych przepisów i aktów wykonawczych do ustawy o prywatyzacji, szacowania majątku, częściowego uwłaszczenia pracowników lub skredytowania zakupu akcji oraz kontroli organów założycielskich nad procesami prywatyzacyjnymi w poszczególnych przedsiębiorstwach budowlanych.

Jeżeli Sejm i Rząd RP pozostawią proces prywatyzacji tylko w oparciu o ustawę prywatyzacyjną i kodeks handlowy, to budownictwo czeka całkowity upadek i milionowe bezrobocie.”

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty