Czcionka:
Kontrast:
19 stycznia 1990 rok
Senatorowie Ryszard Juszkiewicz i Lech Kozioł wybrani do składu Krajowej Rady Sądownictwa

 

Wybór senatorów Ryszarda Juszkiewicza i Lecha Kozioła do składu Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty