Czcionka:
Kontrast:
24 sierpnia 1990 rok
Spotkanie przewodniczących KZ „S” z terenu Nowego Sącza, Grybowa i Krynicy

 

Na spotkaniu przewodniczących Komisji Zakładowych „Solidarność” z terenu Nowego Sącza, Grybowa i Krynicy Andrzej Szkaradek poinformował, że przedstawiciele „S” rezygnują z prac w Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej ds. byłych funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa. Powodem było odrzucenie przez Centralną Komisję Weryfikacyjną w Warszawie wyników pracy WKW. Przyjęto następującą uchwałę: „zebrani w dniu 24 sierpnia 1990 r. przewodniczący komisji zakładowych „Solidarność” z Nowego Sącza, Krynicy i Grybowa wyrażają głębokie oburzenie z pwodu odrzucenia przez Centralną Komisję Weryfikacyjną ds. byłych funkcjonariuszy SB – wyników rzetelnej pracy Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej w Nowym Sączu. Przywracanie do służby w odradzającej się policji naszych prześladowców, którzy w niepodległej przeszłości skompromitowali się czynną i bezwzględną walką z dążeniami niepodległościowymi i demokratycznymi społeczeństwa – uważamy za jawną pod jego adresem prowokację. Zobowiązujemy parlamentarzystów OKP ziemi sądeckiej do wystąpienia na forum Sejmu i Senatu z wnioskami o votum nieufności wobec ministra MSW Krzysztofa Kozłowskiego, natychmiastowego rozwiązania Centralnej Komisji Weryfikacyjnej i honorowania ustaleń komisji wojewódzkiej.”

Podobny protest złożyły 30 sierpnia Komisje Zakładowe z terenu Gorlic.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty