Czcionka:
Kontrast:
22 października 1991 rok
Stały regulamin Senatu

 

Trzecia nowelizacja tymczasowego regulaminu Senatu, przekształcenie go w regulamin „stały”.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty