Czcionka:
Kontrast:
5 października 1991 rok
Szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie

 

Szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie między 5-6 października. Podpisanie Deklaracji Krakowskiej przez prezydentów Polski i Czeskiej i Słowackiej Republiki Federalnej oraz premiera Węgier. Podpisanie układów o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Polski z Czeską i Słowacką Republiką Federalną oraz Węgrami.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty