Czcionka:
Kontrast:
4 czerwca 1990 rok
Tradycyjne obchody Święta Ludowego w Racławicach

 

W Racławicach odbyły się tradycyjne obchody Święta Ludowego zorganizowane przez Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Mszę św. odprawił ks. prałat Stanisław Małysiak. W uroczystościach wzięli udział m.in. Lech Wałęsa, Stefan Jurczak, Tadeusz Piekarz, Mieczysław Gil, Jacek Smagowicz, T. Kowalczyk.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty