Czcionka:
Kontrast:
12 listopada 1990 rok
Traktat między Polską a RFN dotyczący granicy

 

Podpisanie Traktatu między Polską a Republiką Federalną Niemiec, akt potwierdza istniejącą granicę pomiędzy państwami.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty