Czcionka:
Kontrast:
7 września 1990 rok
Uchwała ZR Małopolska

 

Na posiedzeniu Zarządu Regionu Małopolska podjęto uchwałę zobowiązującą posłów i senatorów popieranych przez „Solidarność” do nowelizacji Ustawy o prywatyzacji, gwarantującej udział Związku w prywatyzacji zakładów, przedsiębiorstw i instytucji.

Zwrócono się również z żądaniem, by Sejm uznał za nielegalne wprowadzenie stanu wojennego w Polsce.

Podczas zebrania powrócono do sprawy Centralnej Komisji Weryfikacyjnej. W przyjętej uchwale napisano m.in. decyzja Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, żądająca od Komisji Wojewódzkich przeprowadzenia ponownej oceny przydatności tych funkcjonariuszy byłej SB,którzy nie zostali zakwalifikowani przez te komisje, podważyła sens ich pracy i zmusiła naszych przedstawicieli w tych Komisjach do złożenia rezygnacji z dalszego udziału w ich pracach. Co więcej – decyzja Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej drastycznie ograniczyła szansę uznania społecznego przez pracowników reformowanego obecnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i osobiście ministra dr. Krzysztofa Kozłowskiego, będącego jednocześnie przewodniczącym Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej. Decyzja CKW spowodowała głębokie rozczarowanie tych funkcjonariuszy Policji i Urzędu Ochrony Państwa, którzy mieli nadzieję na otwarcie im drogi do uzyskania autentycznego mandatu społecznego. Znaczenie tej sprawy zmusza nas do wezwania posłów OKP z naszego regionu do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej, której celem byłoby uznanie przez parlament omówionej powyżej decyzji Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej za niezgodne z oczekiwaniami społecznymi i interesami państwa.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty