Czcionka:
Kontrast:
9 września 1990 rok
Uchwalenie Regulaminu Komitetów Obywatelskich

 

Podczas Konferencji Komitetów Obywatelskich zostaje uchwalony regulamin, który stanowi: „ W Konferencji Komitetów Obywatelskich biorą udział mandatariusze wojewódzkich struktur komitetów obywatelskich, tzn. struktur grupujących np. komitety gminne, miejskie lub dzielnicowe działające na terenie danego województwa. Konferencja podejmuje uchwałę: pierwszym krokiem w kierunku pełnej demokracji powinno być ustąpienie w jak najszybszym czasie ze stanowiska Prezydenta RP generała Wojciecha Jaruzelskiego i przeprowadzenie powszechnych wyborów prezydenckich jeszcze w tym roku. Również kadencja obecnego parlamentu winna ulec skróceniu. Wybory do sejmu i senatu powinny odbyć się najpóźniej wiosną (…). Konstytucję RP powinien uchwalić nowo wybrany parlament.”

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty