Czcionka:
Kontrast:
11 lipca 1991 rok
Udział związku NSZZ „Solidarność” w wyborach parlamentarnych

 

Podjęcie przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” decyzji o udziale związku o wyborach parlamentarnych.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty