Czcionka:
Kontrast:
16 grudnia 1991 rok
Układ o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi

 

Podpisanie w Brukseli przez Rzeczpospolitą Polską, Czeską i Słowacką Republikę Federalną oraz Węgry układu o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty