Czcionka:
Kontrast:
24 lipca 1991 rok
Ustalenie zasad kandydowania do związku

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zarządza, iż kandydaci na listach zarządu nie mogą być członkami ugrupowań politycznych.

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty