Czcionka:
Kontrast:
19 lipca 1991 rok
Ustawa o systemie oświaty

 

Projekt powstał z inicjatywy Senatu i rządu. Umożliwiono zakładanie i prowadzenie szkół przez różne podmioty. Wprowadzono nauczanie religii w szkołach i minimum programowe (Senat zaproponował zmiany do ustawy; jednej z nich Sejm nie odrzucił ani nie przyjął; tzw pat ustawodawczy).

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty