Czcionka:
Kontrast:
11 kwietnia 1990 rok
Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzenia w województwie lubelskim wyborów uzupełniających do Senatu RP

 

Wybory zarządzono na 27 maja 1990 r. W związku z wyborami do rad gminy i wyborami uzupełniającymi do Senatu w województwie lubelskim zdecydowano o przeprowadzeniu głosowań przez komisje powołane do wyborów samorządowych.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty