Czcionka:
Kontrast:
12 września 1990 rok
Ustawa o szkolnictwie wyższym, tytule i stopniach naukowych

 

Uchwalenie ustaw o szkolnictwie wyższym oraz o tytule naukowym i stopniach naukowych.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty