Czcionka:
Kontrast:
21 grudnia 1990 rok
Uznanie wyniku wyborów prezydenckich przez Zgromadzenie Narodowe

 

Uznanie wyniku wyborów prezydenckich przez Zgromadzenie Narodowe.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty