Czcionka:
Kontrast:
18 marca 1990 rok
Wizyta premiera Tadeusza Mazowieckiego w USA

 

W ramach wizyty zawarto porozumienie o otwarciu polskiego rynku na inwestycje amerykańskie.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty