Czcionka:
Kontrast:
25 stycznia 1990 rok
Wizyta prezydenta Václava Havla

 

Wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu z okazji wizyty prezydenta Václava Havla.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty