Czcionka:
Kontrast:
19 grudnia 1991 rok
Wycofanie projektu ustawy konstytucyjnej przez prezydenta

 

Wycofanie przez prezydenta projektu ustawy konstytucyjnej o powoływaniu i odwoływaniu rządu oraz innych zmian dotyczących najważniejszych organów państwa. Powodem wycofania były zmiany wprowadzone do projektu, których nie akceptował prezydent.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty