Czcionka:
Kontrast:
15 lipca 1991 rok
ZRM NSZZ „S” postanowił o przystąpieniu Małopolskiej „Solidarności” do wyborów parlamentarnych

 

Zarząd Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” postanowił o przystąpieniu Małopolskiej „Solidarności” do wyborów parlamentarnych. Zarząd złożył KK propozycję, by kandydaci wystawieni przez Związek podpisali oświadczenie obligujące do wejścia w skład klubu parlamentarnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na czas całej kadencji oraz do podjęcia pracy w jednej z komisji sejmowych wskazanych na liście KK. W oświadczeniu posłowie mieli zobowiązać się również do złożenia mandatów w momencie, gdyby Związek podjął decyzję o wycofaniu swojej reprezentacji z parlamentu, zagwarantować stałą współpracę ze strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w celu uzgadniania wspólnej polityki Związku i parlamentarzystów, głosowania zgodnie z uchwałami Komisji Krajowej oraz wyrazić zgodę na publiczne ogłoszenie przez Związek cofnięcia poparcia i wezwania do złożenia mandatu w przypadku, gdyby parlamentarzysta sprzeniewierzył się niniejszemu lub gdyby rażąco naruszył godność posła (senatora) RP.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty