Czcionka:
Kontrast:
16 sierpnia 1991 rok
ZRM powołał Małopolski Komitet Wyborczy NSZZ „Solidarność”

 

Zarząd Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Przewodniczącym Komitetu został Antoni Wiatr, zaś kierownikiem Bolesław Kosior.

Zarząd zaakceptował kandydatów do Senatu z ramienia „Solidarności”:

- w województwie krakowskim: Barbarę Niemiec i Stefana Jurczaka,

- w województwie nowosądeckim: Jana Dudę i Janinę Gościej,

- w województwie tarnowskim: Teofila Wojciechowskiego i Antoniego Lisa.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty