Czcionka:
Kontrast:
27 stycznia 1990 rok
Zakończenie działalności PZPR i utworzenie SdRP

 

XI Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej między 27-29 stycznia. Podjęcie uchwały o zakończeniu działalności patii. Utworzenie przez część uczestników zjazdu Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP), przewodniczącym zostaje Aleksander Kwaśniewski.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty